• Vardagen

Vardagen på Stegsholm

Hur ser en dag ut när man bor här?
Frågan ovan är den vanligaste vi får i början av kontakten med en ny familj. Svaret är att vardagen ser väldigt olika ut för olika ungdomar beroende på vilka behov de har. Men vi ska försöka ge en bild av ungefär vad man kan vänta sig.

Individuellt veckoschema

Varje ungdoms dagliga planering utgår från dennes veckoschema. Varje veckoschema är individuellt och utgår från vilka målsättningar vi har med arbetet just för tillfället. De aktiviteter som finns med i schemat är belöningsgrundande och genom att göra dem tjänar den unge in marker som kan användas i verksamhetens kiosk eller växlas in till pengar vid veckans slut.
 

Exempel på aktiviteter som kan vara med på ett veckoschema är: skolnärvaro, psykologsamtal, städa sitt rum, mötesdeltagande, arbeta med terapiuppgifter, läkarbesök, motion eller att hjälpa till i köket. Möjligheterna är dock i stort sett obegränsade och den unge diskuterar upplägget tillsammans med sin psykolog för att vi ska hitta en bra nivå och hålla motivationen att arbeta med sina mål hög. 


Sysselsättning

Den individuella faktor som påverkar hur vardagen ser ut mest är vilken typ av sysselsättning den unge har. De ungdomar som bor i verksamheten går antingen i skolan, har en praktikplats eller fokuserar helt på sin behandling och har daglig verksamhet på plats hos oss.
 

Vilken skola den unge går i beror på ålder, tidigare skolresultat och intressen. Vi samarbetar med flera grund- och gymnasieskolor som tillsammans erbjuder en bred variation av undervisning (både teoretisk, praktisk och på olika nivåer) som vi försöker matcha till den unges behov.
 

Ungdomar som inte har skolplikt kan, i samråd med familj och uppdragsgivare, välja att göra praktik istället för att gå i gymnasiet. Detta kan vara ett bra sätt att lära sig mer om arbetslivet och kanske besluta sig för vad man vill studera längre fram.
 

De ungdomar som har verksamhet på plats hos oss får hjälpa till på gården. Exempel på sysslor är matlagning, städning eller trädgårdsarbete. Detta kan vara en bra nivå på aktivitet för en person med låg funktionsnivå, som väntar på skolstart, som vill sysselsätta sig på loven eller som behöver extra mycket tid att fokusera på sin behandling.


Fritid

Det finns goda möjligheter till en aktiv fritid på Stegsholm. Förutom att vi har fina möjligheter att sysselsätta sig med till exempel basketkorg, fotbollsplan och tv-spel på plats på gården så har vi aktivt samarbete med föreningslivet. Det innebär att en ungdom till exempel kan ha musikundervisning, spela i fotbollslag eller delta i annan idrott.