• Forster, Berntsson & Pahnke

Gratis seminarier    

När:        
Torsdag 8/5, 15.00 - 1​7.00
Fullbokat
Onsdag 14/5, 17.00 - 19.00

Fullbokat

Var:
Rehnsgatan 20, Stockholm
T-Rådmansgatan
(Hos Wemind Psykiatri)

Hur:
Det går bra att komma och gå när du vill, fika kommer att finnas.  

Anmäl dig:

Semnarierna våren 2014 blev snabbt fullbokade. Kul tycker vi! För att inte missa nya inbjudningar skriv upp dig för att få våra nyhetsutskick nedan:

* indicates required

Presentationer:

"De 5 vanligaste misstagen föräldrar gör i konflikter med barn"

Martin Forster, psykolog Martin Forster, psykolog

Martin Forster forskar och undervisar i psykologi vid KI och har skrivit flera populära böcker om föräldraskap.

Se fram emot en presentation  med konkreta exempel ur Martins forskning där vi fördjupar oss i hur man kan upptäcka föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap.

Bäst vård för funktionsnedsatta

- Hur ska vi tänka när det förekommer neuropsykiatriska funktionshinder i familjer?

Med ambitionen att skapa en levande mötesplats för olika yrkesverksamma som verkar för bra levnadsvillkor för individer med neuropsykiatriska funktionshinder tar vi på Wemind Psyiatri tillsammans med nystartade Wemind HVB sats och bjuder in till kostnadsfria seminarier om evidensbaserad vård.

 

Vid två tillfällen under maj månad lyssnar vi tillsammans på tre specialister som under var sin halvtimme tar upp aktuella ämnen med anknytning till arbete med familjer där det förekommer neuropsykiatriska funktionshinder. Seminarierna har ambitionen att vara relevanta för både uppdragsgivar- och utförarsidan inom psykiatri, socialtjänst och handikappomsorg.  

Vi hoppas att DU har möjlighet att komma och bidra med ditt perspektiv!

Begränsat antal platser

Seminarierna den 8/5 och 14/5 blev snabbt fullbokade, vi återkommer snart med nya seminarier!

Frågor

Frågor om seminarierna ställs med fördel till gosta.liljeholm@wemind.se

"Kognitiva funktions-nedsättningar hos individer med neuropsykiatriska besvär"

Anders Berntsson, psykiatriker Anders Berntsson, psykiatriker

Anders Berntsson har under en lång karriär gjort insatser inom många områden i psykiatrin. Nu är han aktuell som ansvarig psykiater i Weminds HVB-projekt.  

Vi ser fram emot en halvtimme där vi lär oss mer om hur man inom psykiatrin resonerar kring kognitiva förmågor och hur dessa påverkar funktionsförmågan i stort.

"Detta fungerar vid autism-spektrumtillstånd - en forskningsgenomgång"

Johan Pahnke, Psykolog Johan Pahnke, Psykolog

Johan Pahnke är aktiv forskare vid enheten för neuropsykiatri på KI, där han kartlägger och utvecklar psykologiska behandlings- metoder för individer med funktionshinder.

 

Johans presentation kommer kommer ge en god orientering om vad man ska efterfråga gällande psykoterapi för målgruppen med funktionshinder inom autismspektrum.