• Seminarieserien

Bäst vård för samhällets mest utsatta

Wemind HVB vill vara en aktiv del i kunskapsspridandet kring hur man bäst tar sig an utmaningen att bedriva god vård

Med denna föresats kommer Wemind att bjuda in olika föreläsare att prata om vård ur olika perspektiv och bjuda in både beställare, utförare och andra intresserade ur både sjukvårdens, socialtjänstens, handikappomsorgens och skolans värld.

Syftet är att bidra till att öka dialogen och förståelsen över gränserna och skapa nya samarbeten för att bättre lösningar ska nå de som bäst behöver dem.