Medicinska resurser

Behandlingsteamet på Stegsholm förstärks av vår psykiatriker Anders som rondar ungdomsgruppen en gång i månaden. Vår sjuksköterska Göran kommer varje vecka och gör uppföljning samt utbildar personal och delar mediciner.

Anders Berntsson
Medicinskt ansvarig psykiatriker
 

Anders är en mycket efterfrågad psykiatriker med lång erfarenhet av arbete i de flesta av vårdens olika områden. Han är för närvarande vd för psykiatrikliniken PRIMA vuxen, chöl vid psykiatriska kliniken i Luleå samt medlem i kompetensgruppen Psykiatrirådet tillsammans med andra ledande psykiatriker i länet.
 

Hos oss är Anders medicinskt ansvarig psykiatriker. Det innebär att han träffar våra inskrivna ungdomar regelbundet för bedömning och uppföljning av farmakologisk behandling. Samtidigt fungerar Anders som resurs för behandlingsteamet gällande psykiatriska frågeställningar.

Göran Eliasson
Psykiatrisjuksköterksa
 

Göran ansvarar för medicinhantering, provtagning och uppföljning hos oss. Han är på plats varje onsdag eftermiddag och träffar då ungdomarna. Göran har mycket lång erfarenhet inom psykiatri och började inom vården 1981.

Han är både mycket IT-kunnig och har grundläggande psykoterapiutbildning i KBT. Sitt heltidsjobb har Göran på WeMinds vuxenpsykiatrimottagning i Nynäshamn.
 

Kontakt: goran.eliasson@wemindhvb.se