• Om oss

Vision - Varför finns vi?

WeMind startade sin behandlingshemsverksamhet 2014 med visionen att bli en aktiv aktör i arbetet att förbättra vården för en av samhällets mest utsatta grupper, placerade barn och unga.
 

Vi har en uttalad målsättning att erbjuda den allra bästa vård som går att få inom ramen för våra verksamheter och lutar oss mot vetenskapliga metoder och den senaste forskningen för att säkerställa att så är fallet. Individer och familjer med stora svårigheter ska få möta kompetent personal med gedigen utbildning i den metod de använder.

Samtidigt är det för oss självklart att noggrant utvärdera våra insatser både på individ- och gruppnivå och vara transparenta med resultaten. Därför publicerar vi till exempel alltid vår kvalitetsberättelse på hemsidan. 

Välkommen till framtidens vård!

En del av WeMind-familjen

Vårt moderbolag WeMind Psykiatri har sedan starten 2007 arbetat hårt för att tillgängliggöra effektiva och utvärderade behandlings-metoder inom den offentliga psykiatrin.

Man har gjort sig ett namn i branschen genom att gå steget längre än de flesta vårdgivare med en klarlagd strategi för exakt vilket behandlingsprogram varje patientgrupp ska erbjudas, och då det  med bäst forskningsevidens.


WeMind står för evidensbaserad vård, mätbarhet och tillgänglighet och organisationen driver flera mottagningar runt om i landet. Läs mer om WeMind på : www.wemind.se