Om oss

WeMind HVB finns till för att ge riktigt bra vård till familjer där insatser i hemmet inte räcker till. Vi tror att placerade barn behöver ett extraordinärt kompetent, utvärderat och engagerat vårdupplägg för att komma tillbaka till ett fungerande liv.

Varför vi finns

Vision

WeMind HVB startades med det uttalade syftet att bidra till att förbättra den vård som ges till placerade barn. Vår målsättning är att vara kvalitetsledande i erbjudandet av evidensbaserad och utvärderad vård i HVB-miljö och vi vill genom transparens och dialog bidra till utveckling av ungdomsvården i sin helhet. Vi tror att en kompetensintensiv och forskningsnära verksamhet är nyckelkomponenter för att uppnå detta tillsammans med ett förstklassigt bemötande och en personalgrupp som trivs med sitt jobb.

Art party selfies food truck, schlitz iPhone etsy freegan lyft pop-up.

Värdegrund

WeMind HVBs verksamhet tar sin utgångspunkt i alla människors lika värde, de placerades rätt till självbestämmande och integritet och strävar mot att hela tiden utveckla våra system för inflytande och delaktighet. Vi tror att placerade barn behöver en extra hög tillgänglighet av kompetent och engagerad personal, därför ges till exempel all samtalsbehandling hos WeMind HVB av KBT-psykologer och ansvaret för nätverksarbetet hos specialister på socialt arbete, socionomer. Vi väljer inga snabblösningar eller hemsnickrade metoder utan WeMind HVB bedriver behandlingshem så som behandlingshem borde vara. 

Art party selfies food truck, schlitz iPhone etsy freegan lyft pop-up.

Mätning av behandlingsresultat

För att kunna säga om en insats gör nytta måste man mäta vilket utfall den ger för den som vårdas. Det är en utmaning att identifiera vad som är den viktigaste förändring som behöver ske under en placering och en viktig del av arbetet görs i målsättningsarbetet vid inskrivningen. Vid varje utskrivning gör vi en bedömning om målen med placeringen uppfyllts och om den unge flyttar till en mindre resursintensiv lösning. Vi följer även specifika beteendemått för varje individ samt genomför både självskattningar och observatörs- skattningar regelbundet. Vår målsättning är att kunna bidra till att ackumulera kunskap kring hur insatser inom institutionsvård bör se ut för att vara effektiva och ingår bland annat i ett forskningsprojekt tillsammans med Karolinska Institutet. Vi strävar också efter en ökad transparens angående vårdens resultat på HVB- området och publicerar alltid våra kvalitets- och tillsynsrapporter öppet på vår hemsida. 

Art party selfies food truck, schlitz iPhone etsy freegan lyft pop-up.

Vilka är WeMind?

WeMind HVB är en del i WeMind-koncernen. WeMind är en organisation som bildats med syftet att tillgängliggöra evidensbaserade behandlingsmetoder inom de offentliga vårdsystemen. När du kommer till en verksamhet som drivs av WeMind ska du vara säker på att få den vårdinsats som forskningen rekommenderar. Vår största verksamhetsgren är vuxenpsykiatri där vi driver 16 mottagningar i fyra regioner runt om i landet. WeMind HVB drivs med samma mål fast inom socialtjänstens område och verksamheten startades 2014. 

Art party selfies food truck, schlitz iPhone etsy freegan lyft pop-up.

Kvalitetspolicy för WeMind HVB 

Wemind HVB vill skapa ett ledande HVB-koncept som ska erbjuda så många som möjligt evidensbaserad vård med mätbara behandlingsresultat, god tillgänglighet och med vårdtagarens delaktighet i vårdplaneringen i centrum. Wemind HVB vill ha engagerade och kompetenta medarbetare som respekterar varandra. Vår kultur präglas av öppenhet, delaktighet, glädje och gemenskap. Alla som arbetar inom Wemind HVB medverkar aktivt till att se efter de placerade ungdomarnas behov i utförandet av vården där kvalitets- och utvecklingsfrågorna är viktiga komponenter i det dagliga arbetet. Verksamheten på Wemind HVB ska följa tillämpliga lagar och föreskrifter.

Art party selfies food truck, schlitz iPhone etsy freegan lyft pop-up.

Kvalitetsmål för WeMind HVB 2020

Ledningsgruppen har antagit följande kvalitetsmål för 2020:

  • Vården ska utvärderas genom regelbunden mätning av behandlingsresultaten och verksamheten ska uppnå IFU10 enligt den skala för vårdkvalitetmätning som fastslagits för WeMind HVB.
  • Verksamheten ska följa evidensläget för relevanta områden och säkerställa att vi arbetar med insatser som har vetenskapligt stöd genom att delta i minst tre sammanhang där relevanta forskningsresultat presenteras. 
  • Placerade ungdomar ska uppleva delaktighet i vårdplaneringen och deras upplevelse ska mätas med brukarenkät en gång per år. De ska bedöma sin delaktighet som i snitt 4,5 på en skala 1-6 i brukarenkäten.
  • 90% av den fast anställda personalen ska genomgå minst fyra utbildningsmoduler i vårt internutbildningsprogram och närvaron på den externa handledningen ska vara minst 90%. En metod för att mäta behandlingspersonalens kompetens i TBA ska tas fram.
  • Medarbetare ska trivas med och rekommendera att jobba hos oss och deras upplevelse ska mätas med medarbetarenkät en gång per år. Målsättningen är att ha ett Nöjd Medarbetar Index (NMI) över snittet för koncernen, eller över 75 om snittet för koncernen är lägre.
  • Vi ska aktivt följa utvecklingen i lagstiftning som är tillämplig på verksamheten. Tillägnande av nya lagar och föreskrifter ska dokumenteras.
  • WeMind HVB ska upplevas som en konstruktiv och utvecklingsorienterad samarbetspartner av landets socialtjänster och myndigheter. En metod för att undersöka detta ska tas fram under året.

Gården Stegsholm

Läge

Gården Stegsholm är belägen på Gålövägen 30 på Gålö i Haninge kommun. Den har ett lantligt läge med närhet till samhällena Västerhaninge, Handen och Dalarö (cirka 15 minuters bilfärd till vardera).

Närområde

I det direkta närområdet ligger Stegsholms Gård, som är ett aktivt lantbruk med mjölkproduktion, höns och kaniner. Här bedrivs även ridverksamhet, gårdscafé med lekplats och olika säsongsbundna evenemang.Det är populärt att besöka cafét när man besöker sin ungdom hos oss, eller promenera runt och titta på djuren. Ca 1 km från verksamheten ligger Gålö handelsbod, där finns även pizzeria och thaikiosk. Ca 5 km ut på ön ligger Gålö Havsbad med en populär camping och badstrand, minigolf och glasskiosk.

Kommunikationer

Med bil tar man sig från Stockholm C på en knapp halvtimme. Reser man kommunalt får man räkna med cirka 1 timme. Det finns en busshållplats på Gålövägen precis vid infarten till Stegsholm med relativt glesa turer. Cirka en 1km bort, i korsningen Dalarövägen / Gålövägen, finns en hållplats som trafikeras mer frekvent.

Historik

Stegsholmär en gammal egendom med lång historia. Den äldsta byggnaden är uppförd på 1700-talet och de övriga har tillkommit senare i olika omgångar. Gården har en lång historia som vårdinrättning och från 1860-1940 (ca) drevs ”Prins Carls uppfostringsanstalt för fattiga barn” på egendomen med huvudsakligt uppdrag att fostra ”vanartiga pojkar”.

Efter att vården av fattiga barn upphörde var fastigheten lantbruksskola fram till slutet på 60-talet då Stockholms Stad började bedriva vårdboende där igen. Här har det bedrivits behandlingshem för vuxna missbrukare under olika verksamhetsnamn, till exempel Stegsholms Behandlingshem och Gålö Behandlingscenter.

Personalen

På Gålö är verksamheten organiserad i två enheter, med en stor avdelning (Hus A) i ena enheten och två mindre avdelningar (Hus B och E) i den andra. Gösta Liljeholm är föreståndare för hela verksamheten och ytterst ansvarig för trygghet, delaktighet och allt som hör till för att vi ska ge god vård till alla inskrivna. I varje enhet finns en enhetsledning med biträdande föreståndare och psykologiskt ledningsansvarig psykolog som tillsammans ansvarar för att planera och följa upp verksamheten på enhetsnivå. 

Gösta Liljeholm Föreståndare, Verksamhetschef & VD

Gösta är psykolog och har jobbat länge med tonårskillar på HVB. Han har varit med från allra första början och grundat WeMind HVB. Att skapa en verksamhet som är uppbyggd kring inlärningspsykologiska principer och med riktigt högklassiga egna behandlingsresurser har vuxit till en personlig mission. I verksamheten jobbar Gösta med bedömning av nya ärenden, strategi och ekonomi samt verksamhetsuppföljning. Utanför jobbet gillar han växter, att spela bas och är tränare för sin dotters fotbollslag.

gosta.liljeholm@wemindhvb.se    |     073-919 84 19

Enhet A

Sabina Hahn Leg Psykolog, Psykologiskt Ledningsansvarig

Sabina är psykolog med utbildning från KI som började hos oss som PTP för snart fyra år sedan. Hon har ett brett uppdrag inom organisationen och arbetar med både behandling i individärenden, handledning av personal samt utredning och konsultation. Hon är numera även ett återkommande inslag i Kis psykologutbildning som föreläsare. Utanför jobbet är Sabina intresserad av både segling, skidåkning och spelar fotboll i ett korpenlag.

sabina.hahn@wemindhvb.se    |     073-242 40 23

Anton LybergÄrendeansvarig Socionom, Biträdande Föreståndare

Anton är socionom med bakgrund inom socialtjänsten i flera kommuner där han jobbat främst uppsökande och med ekonomiskt bistånd. Han har även bakgrund inom flera boendeverksamheter och kom till oss i början av 2016. På WeMind har Anton jobbat extra mycket med ungdomarnas medbestämmande och intresserar sig för att utveckla föräldraarbetet. Utanför jobbet gillar han Djurgårdens IF och småhusliv med trädgårdsanläggning. 

anton.lyberg@wemindhvb.se    |     073-242 40 21

Hannes HolmqvistLeg Psykolog

Hannes är psykolog med bakgrund inom vuxenpsykiatrin och neuropsykiatrisk utredning. Hos oss jobbar Hannes sedan 2015 främst med behandling i individärenden och utredning, men kan även ses på klätterväggen ibland då klättring är ett stort intresse. När han inte jobbar eller klättrar gillar Hannes att måla graffitti, spela punk och segla. 

hannes.holmqvist@wemindhvb.se    |     073-242 40 22


Leif WedinLeg Psykolog

Leif började sitt legitimationsgrundande år hos oss på WeMind HVB 2019. Han har en bakgrund som skådespelare och musiker innan han bestämde sig för att ägna sig heltid åt inlärningspsykologi. Leif jobbar med individärenden i behandling och utredning och intresserar sig lite extra för att utveckla vår internhandledning. 

leif.wedin@wemindhvb.se     |     073-242 40 25

Raghad TahaÄrendeansvarig Socionom

När Raghad hörde av sig till oss sommaren 2018 kände vi direkt att hon är en kvinna med ett brinnande engagemang för ungdomar. Tidigare har hon jobbat med unga brottsoffer på Haninge kommun och med ensamkommande ungdomar i HVB. Utanför jobbet följer hon gärna med sina barn på fisketur och familjen har en båt i skärgården. 

raghad.taha@wemindhvb.se    |     073-242 40 29

Mustafa Al-KinaniÄrendeansvarig Socionom

Mustafa började hos oss vårvintern 2020 och kommer direkt från socionomprogrammet i Östersund. Han har jobbat i flera olika boendeverksamheten tidigare och kommer in med en högst personlig drivkraft att göra riktigt bra ungdomsvård. Mustafa flyttade till Stockholm för detta jobb och vi är säkra på att han inte kommer ångra sig.  

mustafa.al-kinani@wemindhvb.se    |     073-242 40 24

Maria GrahnBehandlingsassistent,
Husansvarig Hus A


Maria har jobbat länge med utsatta ungdomar på behandlingshem, tidigare var det med flickor och sedan 2014 hos oss med pojkar. Det finns med andra ord få saker som denna stålkvinna inte har sett i en verksamhet som denna. Hon är dessutom dedikerad hockeymorsa och har läst sig till 120p pedagogik och socialt arbete med tvillingar i hasorna.

maria.grahn@wemindhvb.se

Yohannes BeyeenBehandlingsassistent

Yohannes är utbildad behandlingsassistent från Tollare folkhögskola och har jobbat hos oss sedan 2014. Han har tidigare jobbat bland annat på Lugna Gatan och flera olika låsta ungdomsinstitutioner samt haft ett engagemang i boxningsklubben i Tensta. Utanför jobbet umgås Yohannes med sina fyra barn så mycket han kan.  

yohannes.beyeen@wemindhvb.se

Mattias EllertssonBehandlingsassistent

Mattias började hos oss i januari 2019 efter att ha jobbat länge som behandlingsassistent för vuxna hemlösa i norra Stockholm. Han är en engagerad trebarnspappa som klivt in i ungdomsarbetet med liv och lust och har på kort tid blivit en stabil hörnsten i Hus A.  

mattias.ellertsson@wemindhvb.se

Elin FrämbergBehandlingsassistent dagtid, skyddsombud

Elin är högskoleutbildad behandlingsassistent från Örebro Universitet. Hon har jobbat på WeMind HVB sedan dagen vi öppnade och är en person som är mycket ordningssam och tålmodig. Efter två föräldraledigheter är Elin nu vår främsta expert på home improvement och trädgårdsanläggning.  

elin.framberg@wemindhvb.se

Janne LehtinenKock/Behandlingsassistent dagtid

Janne är utbildad behandlingspedagog och kock med lång erfarenhet av socialt arbete. Jobbar nära tillsammans med teamet dagtid och är en av de som ungdomarna i Hus A lär känna först. Känd för sin omtanke och grymma käk! När Janne inte jobbar kollar han tv-serier och besöker lekplatser runt om i länet med sin dotter. 

janne.lehtinen@wemindhvb.se

Hülya GötessonBehandlingsassistent

Hülya började hos oss som timvikarie redan under 2017 och jobbade då både hos oss och i andra verksamheter. Hon är en utbildad behandlingsassistent med erfarenhet från ungdomsarbete med varierande utmaningar. Med åren fastnade hon mer och mer för vår målgrupp och vi är glada att denna varma, positiva och relationsinriktade kvinna är en del av vårt fasta team.

hulya.gotesson@wemindhvb.se

Fabronia ShabouBehandlingsassistent

Fabronia är utbildad behandlingspedagog från Tollare och har jobbat länge på HVB för vuxna med missbruk och kriminalitet. Hos oss började Fabronia under vintern 2020 och vi ser fram emot att lära känna en erfaren, stabil och mycket duktig motivationsinriktad behandlingsassistent. 

fabronia.shabou@wemindhvb.se

Enhet B / E

Sofia KronströmLeg Psykolog, Psykologiskt Ledningsansvarig

Sofia kom till oss på Gålö sommaren 2018 efter att hon avslutat sina psykologstudier i Uppsala. Hon flyttade således till Stockholm samtidigt som hon tog sig an att förändra världen för våra ungdomar. Sofia har under sin tid hos oss visat sig vara en kvinna med stort driv, oslagbar inställning och har sedan våren 2020 även uppgiften att utveckla behandlingen i sin enhet.

sofia.kronstrom@wemindhvb.se    |     073-241 02 32

Viktor LundbergÄrendeansvarig Socionom, Biträdande föreståndare

Viktor är socionom och började hos oss våren 2016. Viktor är, förutom en självklar person i sina ungdomars vardag, en dedikerad skate- och snowboardåkare vilket märks tydligt i arbetet med ungdomarna på WeMind HVB. Utanför jobbet intresserar Viktor sig för musik, vänner och god mat.

viktor.lundberg@wemindhvb.se    |     073-242 40 20

Madina SejadiLeg Psykolog

Madina sökte sig till oss på WeMind HVB då hon länge velat arbeta med ungdomar. Hon har efter studierna jobbat som psykolog på både vårdcentral och online och har sett fram emot att fokusera på ungdomsarbete. På fritiden tränar Madina och pluggar arabiska.

madina.sejadi@wemindhvb.se    |     073-241 02 38

Elin KrantzÄrendeansvarig Socionom

Elin började som socionom i behandlingsteamet sommaren 2018 och har en bakgrund inom socialpsykiatri och öppenvårdsbehandling inom socialtjänsten. Elin är en öppen och engagerad gotlänning som verkligen brinner för ungdomsarbete. Utanför jobbet odlar Elin ett vinintresse även om tvillinglivet nog har lagt en liten broms på detta senaste året.

elin.krantz@wemindhvb.se    |     073-241 02 31

Ulf GötessonBehandlingsassistent Dagtid

Uffe började hos oss våren 2019 och har en bakgrund inom boendeverksamhet i Norrköping. Han är utbildad behandlingsassistent och har jobbat länge med missbruk och utanförskap men har trivts mycket bra med att fokusera på våra ungdomar. Han är en positiv och energifylld man som gillar hårdrock, fotboll och har en riktigt fin bil. 

ulf.gotesson@wemindhvb.se

Helin GülBehandlingsassistent Hus E

Güler (eller Helin som hon också kallas) är utbildad behandlingsassistent och blev klar med den sista tentan inom socialt arbete precis innan hon började hos oss. Helin har en bred erfarenhet från olika boendeverksamheter och har jobbat både med både ensamkommande barn, funktionshinder och utsatta kvinnor.

guler.gul@wemindhvb.se

Annika MolanderBehandlingsassistent, Husansvarig Hus B

Annika började hos oss i B-huset våren 2018 och har tagit oss med storm. Hon är utbildad behandlingspedagog från Stensunds folkhögskola och har gedigen erfarenhet av socialt arbete genom son bakgrund på stödboende och i ungdomsverksamheter. Annika bor i VH och har egna tonårsbarn.

annika.molander@wemindhvb.se

Marie OlssonBehandlingsassistent Hus B

Marie har jobbat i 20 år med behandling och utredning för ungdomar på HVB och på SiS. Hon arbetade länge i Hälsingland och kom till oss på Gålö under 2018. Marie bidrar genom sin långa erfarenhet med både trygghet, lugn och självklart ett aldrig sinande sinne för humor. 

marie.olsson@wemindhvb.se

Lare FatihBehandlingsassistent Hus E

Lare började på WeMind HVB i mars 2020 när vi öppnade vår nya lilla avdelning E-huset. Hon har en bakgrund inom både HVB för ensomkommande och som socialpedagog i en skola i Uppsala. Lare är en djupt engagerad kvinna från Uppsala som bland annat startat en välgörenhetsorganisation för att stödja flyktingar i Grekland. 

 lare.fatih@wemindhvb.se 

HR

Jessica NilssonHR-chef

Jessica har en lång bakgrund in IT där hon jobbat med både hårdvara, stora team och på senare år som konsultchef. Hos oss på WeMind ansvarar Jessica bland annat för rekrytering, personalplanering och utveckling av vår arbetsmiljö och såklart IT-miljö. Jessica bor i Haninge, har två vuxna barn och ett stort intresse för teknik och bilar. 

jessica.nilsson@wemindhvb.se    |     073-241 02 30

Kousay MiledBemanningsansvarig, samordnare

Kousay är utbildad behandlingsassistent från Tollare folkhögskola. Han har genom ett stort intresse och hårt arbete alltid skapat sig egna roller hos oss och har precis tagit klivet att börja jobba med Jessica för att se till att verksamheten är optimalt bemannad. Utanför jobbet är Kousay hängiven fotboll, familjen och bostadskarriären.

kousay.miled@wemindhvb.se    |     073-242 40 27

Medicinsk resurs

Anders BerntssonMedicinskt ansvarig psykiatriker

Anders är en mycket efterfrågad psykiatriker med lång erfarenhet av arbete i de flesta av vårdens olika områden. Han är för närvarande vd för psykiatrikliniken PRIMA vuxen, chöl vid psykiatriska kliniken i Luleå samt medlem i kompetensgruppen Psykiatrirådet tillsammans med andra ledande psykiatriker i länet.

Hos oss är Anders medicinskt ansvarig psykiatriker. Det innebär att han träffar våra inskrivna ungdomar regelbundet för bedömning och uppföljning av farmakologisk behandling. Samtidigt fungerar Anders som resurs för behandlingsteamet gällande psykiatriska frågeställningar. 

Kontakt med Anders sker genom respektive ungdoms behandlingsteam.

Göran EliassonPsykiatrisjuksköterska

Göran ansvarar för medicinhantering, provtagning och uppföljning hos oss. Han är på plats varje onsdag eftermiddag sedan 2015 och träffar då ungdomarna. Göran har mycket lång erfarenhet inom psykiatri och började inom vården 1981.

Han är både mycket IT-kunnig och har grundläggande psykoterapiutbildning i KBT. Sitt heltidsjobb har Göran på WeMinds vuxenpsykiatrimottagning i Nynäshamn.

goran.eliasson@wemindhvb.se

Service

Fredrik "Goffe" LindströmServicetekniker

Goffe var under lång tid en mycket uppskattad vikarie på WeMind. Han är snickare i grunden och har jobbat länge på byggvaruhandel. När vi tog över Stegsholm blev det ett ypperligt tillfälle att knyta honom till oss både för att få förstklassigt underhåll på husen men också en praktikhandledare för ungdomar som har stenkoll på verksamheten.  

goffe@wemindhvb.se    |     073-242 40 28

Samarbetspartners

Karolinska Institutet

Sedan ett par år tillbaka har psykologerna extern handledning genom Dan Wetterborg, psykolog och PhD på KI. Dan har bland annat forskat på DBT-behandling för män med aggressivitet, emotionella problem och antisociala drag. I forskargruppen på klinisk neurovetenskap finns några av Sveriges främsta experter på psykologisk behandling för barn och unga, på föräldrautbildning inom socialtjänsten och utvärdering av vård gällande utagerande och andra beteendeproblem.

Under 2020 arbetar vi på WeMind HVB, tillsammans med Dan Wetterborg, för att sätta ihop en ansökan om forskningsmedel för en studie kring patientrelevanta utfall av vården på HVB, ett projekt vi ser mycket fram emot.

Svenska Vård

Svenska vård är en branschorganisation som organiserar fristående aktörer som driver vård och omsorg inom socialtjänstens tillståndspliktiga områden. Förbundet arbetar med att synliggöra kvalitetsfrågor och verka för en god dialog med inriktning på vårdtagarnas bästa mellan branschens aktörer. De viktigaste påverkansområdena är att förbättra möjligheterna för uppföljning av vårdens utfall genom att skapa kvalitetsregister inom socialtjänstens område samt att förbundet tog initiativ till och har medverkat aktivt i framtagandet av den nya standarden för HVB.

WeMInd HVB har ett långvarigt engagemang i Svenska Vårds styrelse där vi haft representation de senaste sex åren.

Vårdföretagarna

För WeMind HVB är det en självklarhet att erbjuda bra villkor i form av kollektivavtal och därtill hörande försäkringar till våra anställda. Därför är vi medlemmar i Vårdföretagarna som också ger oss bra stöd i arbetsgivarfrågor.

Attention

Attention är en brukarorganisation som samlar personer med neuropsykiatriska funktionshinder av olika slag. Lokalt skapar man möjligheter för fritid och umgänge för familjer med särskilda behov. På riksnivå bedriver man påverkansarbete och projekt. Organisationen har under senaste året särskilt uppmärksammat överrepresentationen av NPF bland placerade barn och hur man ska förstå och arbeta med detta i samhället.

Sedan cirka ett år tillbaka har vi fördjupat vårt samarbete genom att WeMind HVB deltar i projektet Ung Dialog som syftar till att placerade barn med NPF-diagnoser ska få bättre inflytande över sina vårdprocesser och därmed förbättrad livskvalitet

Autismförbundet

WeMind HVB är medlemmar i Autismförbundet som arbetar med att sprida information och skapa nätverk för personer med autism. En hel del aktiviteter för målgruppen organiseras i stockholmsområdetav förbundet