• Start

WeMind HVB flyttar till Haninge

Vi flyttar vår verksamhet och blir WeMind Stegsholm!
I november 2017 får vi tillträde till vår nya fastighet på Gålö i Haninge utanför Stockholm och flyttlasset går innan jul. Gården Stegsholm uppfördes som vårdboende redan på 1800-talet och omgärdas av vacker natur fylld med åkrar, ängar och strandbad.

I och med flytten kommer vi att utveckla verksamheten med flera mindre avdelningar och utökad daglig verksamhet för de ungdomar som inte är redo för skolgång ännu. På tomten finns dessutom både grillplats, fotbollsplan, garage och verkstad och vi ser mycket fram emot att ha närmare till spontan aktivitet utomhus.

Bilden visar Hus A som innehåller en av boendeavdelningarna

Frågor om placering?

Kontakta Emil Rosander, 
behandlingsansvarig psykolog 
073-391 77 05 
emil.rosander@wemindhvb.se

Integrerad psykiatri

Vår vision är ett behandlingshem där evidensbaserad psykologisk och farmakologisk behandling är en integrerad del i vardagen.

Bli en del av vår satsning

Just nu söker vi medarbetare till vår satsning på Gålö. Hör av dig till vår biträdande föreståndare Björn på:
0707-301273
bjorn.persson@wemindhvb.se